image

CLASSIC DESK CONVERTER
From 7,900 THB

purchase now
 • Features

  SWITCH FROM SITTING TO STANDING WITH EASE
  ายๆโดยไม่ต้องออกแรงในการปรับเปลี่ยนกอิริยาบทการทำงานจากนั่งไปยืน (แม้ว่าจะมีของวางหนักถึง 15 กก. ความหนักสูงสุดที่ตัวที่วางรับได้) เพียงแค่บีบคันโยกเบาๆเพื่อดันขึ้นหรือเลื่อนลง

  pic

  EXTRA WIDE REMOVABLE KEYBOARD TRAY
  มีพื้นที่หน้าท๊อปที่กว้างและใหญ่ พอที่จะวางของได้สบายๆได้ตั้งแต่คีย์บอร์ด เมาส์ ที่วางเม้าส์ และยังเหลือพื้นที่พอสำหรับการวางข้อมือใช้เมาส์ได้อย่างสบาย

  pic

  IMPROVE YOUR POSTURE WHILE YOU WORK
  ไม่ว่าจะยืนหรือนั่ง คุณจะค้นพบว่าทุกรายละเอียดของที่วางปรับระดับของเรานั้นถูกดีไซน์ให้ผู้ใช้งานคงสภาพการวางท่าทำงานที่สบาย และถูกต้องตามหลักสรีระการทำงาน ไม่ทำให้ลำตัวโค้งงอ

 • SPECIFICATIONS
image

PLAY PRODUCT VIDEO