ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าและการจัดส่งพร้อมประกอบ

ราคาสินค้าของ FlexiSpot by Essen ทุกชิ้นรวมค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา/จัดส่งพร้อมประกอบในพื้นที่ กรุงเทพและปริมณฑล เรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร) ในส่วนของพื้นที่ที่นอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น จะมีค่าจัดส่งพัสดุเพิ่มเติม (ทางบริษัทฯยังไม่มีให้บริการจัดส่งพร้อมประกอบนอกพื้นที่ กรุงเทพและปริมณฑล)

ระยะเวลาในการจัดส่ง

การจัดส่งพัสดุธรรมดาแบบกล่อง(ไม่ประกอบ): 3-5 วันทำการ*
การจัดส่งพร้อมประกอบ on-site: 5-8 วันทำการ* (ให้บริการเฉพาะใน กรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น)

* ระยะเวลาในการจัดส่งอาจมีความล่าช้ากว่าที่ได้แจ้งกำหนดเอาไว้ หากอยู่ในช่วงระหว่างที่ทางบริษัทฯมีการออกงานแสดงสินค้า เนื่องจากมีการสั่งซื้อสินค้าพร้อมกันเป็นจำนวนมาก
* ระยะเวลาในการจัดส่งหมายถึงสินค้าที่มีคงคลังพร้อมส่งเท่านั้น
* ระยะเวลาในการจัดส่งขึ้นอยู่กับตารางงานของช่าง/บริษัทขนส่ง และจำนวนการสั่งในแต่ละวัน
* “วันทำการ” หมายถึง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ไม่รวม วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 • ทางทีมขนส่งจะติดต่อกลับทางโทรศัพท์เพื่อนัดวันและเวลาเข้าจัดส่งสินค้า/จัดส่งพร้อมประกอบตามตารางงานที่เหมาะสม (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 – 19.00 ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • หากที่อยู่การจัดส่งไม่มีลิฟท์ในการขนของ ทางบริษัทฯขออนุญาตเรียกเก็บค่าบริการ 100 บาทต่อการขนของหนึ่งชิ้นต่อหนึ่งชั้น
 • หากไม่มีผู้รับของตามที่นัดกันไว้ ณ วันที่จัดส่งของ และต้องทำการจัดส่งใหม่อีกครั้ง ทางบริษัทฯขออนุญาตเรียกเก็บค่าบริการ 1,500 บาท ในการจัดส่งครั้งแรก
 • หากต้องการเรียกใช้บริการช่างประกอบ on-site หลังจากที่มีการจัดส่งสินค้าไปเรียบร้อยแล้วนั้น ทางบริษัทฯขออนุญาตเรียกเก็บ 1,500 บาท และการบริการประกอบนั้นจะใม่เป็นวันเดียวกันกับวันที่จัดส่งหากมีการเรียกใช้บริการช่างประกอบหลังจากที่มีการจัดส่งสินค้าไปเรียบร้อยแล้ว
การจัดส่งพร้อมประกอบมากกว่าหนึ่งที่
 • หากมีการขอรับสินค้าพร้อมบริการช่างประกอบมากกว่าหนึ่งที่ ทางบริษัทขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่ะระยะทางของแต่ละที่
การให้บริการจัดส่งพร้อมประกอบ on-site

สินค้าที่ให้บริการจัดส่งพร้อมประกอบ มีดังนี้

 • โต๊ะปรับระดับไฟฟ้า
 • จักรยานปั่นพร้อมโต๊ะ

สินค้าที่ไม่มีให้บริการจัดส่งพร้อมประกอบ มีดังนี้

 • ขาติดหน้าจอ
 • ที่วาง CPU
 • แผ่นรองยืนกันเมื่อย
 • ที่วางปรับระดับ

การบริการจัดส่งพร้อมประกอบนี้จะไม่รวมถึงการทิ้ง/ขนย้าย/เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์เก่า ทางลูกค้าจำเป็นต้องเคลียร์/จัดสรรพื้นที่ให้พร้อมก่อนวันที่นัดเข้าทำการจัดส่งพร้อมประกอบ สำหรับคอนโด อพาร์ทเมนต์ หรือสถานที่ที่มีนิติบุคคลส่วนกลาง รบกวนขออนุญาตให้ทางช่างสามารถเข้าบริการจัดส่งพร้อมประกอบให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนวันนัด โดยเฉพาะช่วงวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์